Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Văn bản
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 129 items in 7 pages
1 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 32 lượt

15/07/2021
2 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND xã Bình Đào khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 02/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 47 lượt

10/07/2021
3 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động HĐND xã Bình Đào khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 12/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 57 lượt

10/07/2021
4 Nghị quyết ban hành chương trình giám sát HĐND xã Bình Đào năm 2022
Số/Ký hiệu: 13/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 52 lượt

10/07/2021
5 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 79 lượt

10/07/2021
6 Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 15/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 8 lượt

10/07/2021
7 Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển KTHX, đảm bảo QPAN 5 năm giai đoạn 2021-2026
Số/Ký hiệu: 16/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 12 lượt

10/07/2021
8 Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2020
Số/Ký hiệu: 17/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 7 lượt

10/07/2021
9 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ kết dư năm 2020 sang năm 2021
Số/Ký hiệu: 18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 8 lượt

10/07/2021
10 Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021t
Số/Ký hiệu: 73/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 56 lượt

04/06/2021
11 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 03/NQ-UBBC ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 52 lượt

02/06/2021
12 kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính tại UBND xã Bình Đào năm 2021
Số/Ký hiệu: 45/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 46 lượt

19/04/2021
13 Kế hoạch triển khai công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.signed
Số/Ký hiệu: 14/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 103 lượt

19/02/2021
14 Công văn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dich bệnh Covid -19
Số/Ký hiệu: 09/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 113 lượt

21/01/2021
15 Công văn tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dich bệnh Covid -19
Số/Ký hiệu: 15-CV/ĐU ; Người ký: Trần Minh Dũng
Đã xem: 123 lượt

20/01/2021
16 Báo cáo tổng kết hoạt động UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 62 lượt

20/01/2021
17 Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 133/2020/QH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 99 lượt

17/11/2020
18 Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 108 lượt

15/01/2021
19 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: 05/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 101 lượt

15/01/2021
20 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2021
Số/Ký hiệu: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 63 lượt

15/01/2021

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày