Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Văn bản
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 120 items in 6 pages
1 Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021t
Số/Ký hiệu: 73/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 21 lượt

04/06/2021
2 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 03/NQ-UBBC ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 25 lượt

02/06/2021
3 kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính tại UBND xã Bình Đào năm 2021
Số/Ký hiệu: 45/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 24 lượt

19/04/2021
4 Kế hoạch triển khai công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.signed
Số/Ký hiệu: 14/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 77 lượt

19/02/2021
5 Công văn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dich bệnh Covid -19
Số/Ký hiệu: 09/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 78 lượt

21/01/2021
6 Công văn tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dich bệnh Covid -19
Số/Ký hiệu: 15-CV/ĐU ; Người ký: Trần Minh Dũng
Đã xem: 89 lượt

20/01/2021
7 Báo cáo tổng kết hoạt động UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 33 lượt

20/01/2021
8 Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 133/2020/QH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 62 lượt

17/11/2020
9 Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 68 lượt

15/01/2021
10 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu: 05/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 65 lượt

15/01/2021
11 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2021
Số/Ký hiệu: 16/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 37 lượt

15/01/2021
12 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 02/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 48 lượt

14/01/2021
13 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BNV ; Người ký: Lê Vinh Tân
Đã xem: 24 lượt

11/01/2021
14 Nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử
Số/Ký hiệu: 1186/2021/UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 30 lượt

11/01/2021
15 Nghị quyết Hướng dãn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệt ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1187/NQ-UBTVQH 14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 29 lượt

11/01/2021
16 Báo cáo Cải cách hành chính năm 2020
Số/Ký hiệu: 165/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 73 lượt

27/11/2020
17 Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025
Số/Ký hiệu: 57/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 98 lượt

20/10/2020
18 Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông
Số/Ký hiệu: 56/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 82 lượt

06/10/2020
19 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Đào nhiệm kỳ 2020-2025
Số/Ký hiệu: 55/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 137 lượt

05/10/2020
20 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH ĐÀOLẦN THỨ XIII,NHIỆM KỲ 2020-2025
Số/Ký hiệu: 55/KH-UBND ; Người ký: CHỦ TỊCH UBND XÃ - TRẦN THẾ VINH
Đã xem: 119 lượt

05/10/2020

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập