Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Văn bản chỉ đạo
Từ khóa
STTTiêu đề
1 Thông báo nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 4/2022
2 Thông báo nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 3 năm 2021
3 Thông báo nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
4 Thông báo nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 2.2021
5 Công văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19
6 Thông báo Nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 11 của CT. UBND xã Bình Đào
7 Thông báo nội dung kết luận nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
8 Công văn tiếp tục công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bluezone, khai báo y tế Ncovi
9 Thông báo số 73/TB-UBND về thực hiện cách ly xã hội theo CT 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ
10 Thông báo só 70/TB-UBND về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19
11 Thông báo số 70/TB-UBND về phòng, chống dịch bệnh Covid 19
12 Công văn Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid -19
13 Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14 Hướng dẫn áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp đi từ các vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 CV180 của UBND huyện về cách ly đối với các trường hợp về từ Hàn Quốc
16 Công văn cách ly đối với các trường hợp về từ Hàn Quốc do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
17 Công văn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
18 Thông báo Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND xã về tập trung thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2020
19 Thông báo dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động lễ hội trên địa bàn xã
20 Công văn Phòng, chống dịch trong hoạt động Lễ hội
21 QĐ thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
22 Công văn tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
23 Thông báo nội dung kết luận của PCT.UBND xã tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2018-2019
24 Nội dung thông báo kết luận của CT.UBND xã về thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019
25 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019
26 Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Thu – CT UBND xã tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác quản lý hiện trạng, đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa bàn xã
27 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ QUÝ IV
28 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CT UBND XÃ VỀ NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018
29 Thông báo nội dung kết luận tại Hội nghị sơ kết sản xuất Nông nghiệp năm 2018
30 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2018
31 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2017
32 Quyết định quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ của cb,cc UBND xã Bình Đào
33 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ CÒN LẠI QUÝ III/2017
34 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ QUÝ III/2017
35 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2016
36 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN VỀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2015-2016
37 NỌI DUNG KẾT LUẬN NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2015
38 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CTUBND TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ HÈ THU NĂM 2015
39 NỘI DUNG THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THU CÁC NGUỒN THU NHĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÈ ÁN THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày