Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
VĂN BẢN BẦU CỬ
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 58 items in 3 pages
67/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
68/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
70/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
71/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
72/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
73/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
69/TB-UBND 05/05/2021 Thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, sổ ứng cử viên, số đại biểu được bầu, địa điểm niêm yết DS, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại ...
46/KH-UBND 04/05/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
84/QĐ-UBND 04/05/2021 Quyết định Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-UBBC 22/04/2021 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Đào khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
59/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 1
60/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 2
61/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 3
62/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 4
63/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 5
64/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 6
65/QĐ-UBND 31/03/2021 QĐ thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử số 7
43/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 1
44/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 2
45/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 3

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày