Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND xã Bình Đào
Số/Ký hiệu: 55/KH-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2020
Người ký: CHỦ TỊCH UBND XÃ - TRẦN THẾ VINH
Ngày hiệu lực: 05/10/2020
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH ĐÀOLẦN THỨ XIII,NHIỆM KỲ 2020-2025
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 KE_HOACH_THUC_HIEN_NGHI_QUYET_DAI_HOI_DANG_BO_XA.signed.pdf 1,06 Mb

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)