Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Văn bản xã
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 45 items in 3 pages
21 Quyết định ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý trả lại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
Số/Ký hiệu: 17/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 367 lượt

16/01/2019
22 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Kỷ hợi
Số/Ký hiệu: 02/KH-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 372 lượt

14/01/2019
23 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan
Số/Ký hiệu: 04/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 380 lượt

14/01/2019
24 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ UBND xã Bình Đào
Số/Ký hiệu: 06/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 361 lượt

14/01/2019
25 Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công
Số/Ký hiệu: 07/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 324 lượt

14/01/2019
26 Thông báo
Số/Ký hiệu: 05/TB-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 156 lượt

14/01/2019
27 Quyết định ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2019
Số/Ký hiệu: 01/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 357 lượt

07/01/2019
28 Công văn về việc đánh giá và phân loại cán bộ năm 2018
Số/Ký hiệu: 113/UBND-VP-TK ; Người ký: CT Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 355 lượt

14/11/2018
29 Quyết định ban hành quy định chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức UBND xã Bình Đào
Số/Ký hiệu: 82/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 539 lượt

16/05/2018
30 Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã
Số/Ký hiệu: 29/KH-UBND ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 448 lượt

11/04/2018
31 Quyết định
Số/Ký hiệu: 62/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 462 lượt

29/03/2018
32 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Số/Ký hiệu: 25/KH-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND xã
Đã xem: 418 lượt

16/03/2018
33 Kế hoạch thu các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước năm 2018
Số/Ký hiệu: 24/KH-UBND ; Người ký: PCT UBND - Trần Thanh Trung
Đã xem: 438 lượt

08/03/2018
34 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Số/Ký hiệu: 45/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND xã
Đã xem: 312 lượt

28/02/2018
35 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
Số/Ký hiệu: 05/KH-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND xã
Đã xem: 497 lượt

16/01/2018
36 Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Số/Ký hiệu: 116/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND xã
Đã xem: 580 lượt

04/10/2017
37 Quyết định ban hành quy định chuẩn mực đạo đức công vụ của cb,cc UBND xã Bình Đào
Số/Ký hiệu: 132/QĐ-UBND ; Người ký: 08/9/2017
Đã xem: 589 lượt

08/09/2017
38 Quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND xã Bình Đào khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 65,66,67,68,69,70,71/QĐ-UBND ; Người ký: CHỦ TỊCH UBND XÃ - NGUYỄN TẤN THU
Đã xem: 840 lượt

09/03/2016
39 Kế hoạch giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND xã Bình Đào nhiêm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 04/KH-TBGQKN-TC ; Người ký: NGUYỄN TẤN THU - CT UBBC - TRƯỞNG BAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Đã xem: 841 lượt

04/03/2016
40 Kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 03/KH-TBANTT-ATXH ; Người ký: TRẦN THẾ VINH - TRƯỞNG CÔNG AN - THÀNH VIÊN ỦY BAN BẦU CỬ - TRƯỞNG TIỂU BAN ANTT-ATXH
Đã xem: 867 lượt

02/03/2016

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày