Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Tin hoạt động của xã
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ BÌNH ĐÀO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG...
Người đăng: Trần Thị Lệ Thu . Ngày đăng: 18/09/2021 .
Chi tiết
Ủy ban bầu cử xã Bình Đào tổ chức Hội nghị tổng...
Người đăng: Trần Thị Lệ Thu . Ngày đăng: 15/06/2021 .
Chi tiết
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bình Đào tổ chức...
Người đăng: Trần Thị Lệ Thu . Ngày đăng: 29/03/2021 .
Chi tiết
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bình Đào tổ chức...
Người đăng: Trần Thị Lệ Thu . Ngày đăng: 22/02/2021 .
Chi tiết
ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ BÌNH ĐÀO TỔ CHỨC...
Người đăng: Văn Phòng . Ngày đăng: 15/02/2021 .
Chi tiết
UBND xã Bình Đào tổ chức hội nghị triển khai công... (Ngày đăng: 03/02/2021 )
UBND xã Bình Đào tổ chức Hội nghị triển khai Chương... (Ngày đăng: 19/01/2021 )
Công đoàn cơ sở xã Bình Đào tổ chức Hội nghị CBCC... (Ngày đăng: 10/01/2021 )
HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 11 (Ngày đăng: 30/12/2020 )
Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày đăng: 03/12/2020 )

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày