Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Văn bản
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 139 items in 7 pages
1 Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2022
Số/Ký hiệu: 01/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 41 lượt

11/07/2022
2 Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2022
Số/Ký hiệu: 02/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 40 lượt

11/07/2022
3 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021
Số/Ký hiệu: 03/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 54 lượt

11/07/2022
4 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4-HĐND xã
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 67 lượt

11/07/2022
5 Công văn Về việc chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 52/SXD-QLHT ; Người ký: Nguyễn Phú
Đã xem: 149 lượt

13/01/2022
6 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH, ĐẢM BẢO QPAN NĂM 2022
Số/Ký hiệu: 19/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 103 lượt

31/12/2021
7 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
Số/Ký hiệu: 20/ND-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 87 lượt

31/12/2021
8 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ BÌNH ĐÀO NĂM 2022
Số/Ký hiệu: 21/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 94 lượt

31/12/2021
9 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2022
Số/Ký hiệu: 22/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 91 lượt

31/12/2021
10
Số/Ký hiệu: 3693 ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 24 lượt

16/12/2021
11 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 947/KH-UBND ; Người ký: Võ Văn Hùng
Đã xem: 158 lượt

15/07/2021
12 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND xã Bình Đào khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 02/TB-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 246 lượt

10/07/2021
13 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động HĐND xã Bình Đào khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 12/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 184 lượt

10/07/2021
14 Nghị quyết ban hành chương trình giám sát HĐND xã Bình Đào năm 2022
Số/Ký hiệu: 13/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 201 lượt

10/07/2021
15 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 14/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 211 lượt

10/07/2021
16 Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 15/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 56 lượt

10/07/2021
17 Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển KTHX, đảm bảo QPAN 5 năm giai đoạn 2021-2026
Số/Ký hiệu: 16/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 61 lượt

10/07/2021
18 Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2020
Số/Ký hiệu: 17/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 61 lượt

10/07/2021
19 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ kết dư năm 2020 sang năm 2021
Số/Ký hiệu: 18/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Đã xem: 55 lượt

10/07/2021
20 Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021t
Số/Ký hiệu: 73/BC-UBND ; Người ký: Trần Thế Vinh
Đã xem: 164 lượt

04/06/2021

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày