Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Bình ĐàoThư viện ảnh
Liên kết Web
Nông thôn mới
Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500)...
Người đăng: Trần Thị Lệ Thu . Ngày đăng: 14/09/2022 .
Chi tiết
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở xã khó khăn
Người đăng: Đông Anh . Ngày đăng: 01/04/2021 .
Chi tiết
Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong xây...
Người đăng: Đông Anh . Ngày đăng: 03/02/2021 .
Chi tiết
BCĐ NTM huyện thẩm định Khu dân cư NTN kiểu mẫu...
Người đăng: Xã Bình Đào . Ngày đăng: 01/09/2020 .
BCĐ NTM huyện thẩm định Khu dân cwh NTN kiểu mẫu thôn Trà Đóa I
Chi tiết
Thẩm định nông thôn mới tại xã Bình Đào
Người đăng: Minh Tân - Thu Sương . Ngày đăng: 04/06/2020 .
Chi tiết
Xây dựng vườn mẫu, bước tiến trong xây dựng nông...
Người đăng: xã Bình Đào . Ngày đăng: 20/03/2020 .
Thôn Trà Đóa I tích cực xây dựng mô hình vườn mẫu
Chi tiết
BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG HẠ TẦNG XÂY DỰNG NTM XÃ BÌNH...
Người đăng: Xã Bình Đào . Ngày đăng: 29/03/2018 .
BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG HẠ TẦNG XÂY DỰNG NTM XÃ BÌNH ĐÀO
Chi tiết
BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH...
Người đăng: Xã Bình Đào . Ngày đăng: 29/03/2018 .
BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH ĐÀO
Chi tiết
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Người đăng: Xã Bình Đào . Ngày đăng: 29/03/2018 .
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Chi tiết
BẢN ĐỒ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ BÌNH ĐÀO
Người đăng: Xã Bình Đào . Ngày đăng: 29/03/2018 .
BẢN ĐỒ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ BÌNH ĐÀO
Chi tiết
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP NTM XÃ BÌNH ĐÀO (Ngày đăng: 29/03/2018 )
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG THÔN MỚI XÃ... (Ngày đăng: 29/03/2018 )
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KHU... (Ngày đăng: 16/06/2017 )
Văn bản Nông thôn mới
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thông báo nội dung kết luận của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tại hội nghị triển khai giải pháp thực hiện giai đoạn 2019-2020
Số/Ký hiệu: Số 76-TB/ĐU ; Người ký: Nguyễn Tấn Thu
Đã xem: 581 lượt

27/03/2019
2 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ CTMTQG XDNTM
Số/Ký hiệu: 81-QĐ/ĐU ; Người ký: Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo
Đã xem: 510 lượt

01/02/2018
3 Khung kế hoạch thực hiện Phương án xây dựng KDC NTMKM thôn Trà Đóa I
Số/Ký hiệu: Được phê duyệt theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngà ; Người ký: CTUBND huyện
Đã xem: 512 lượt

18/08/2017
4 Quyết định thành lập BCĐ xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu
Số/Ký hiệu: 75/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịchUBND xã
Đã xem: 522 lượt

29/05/2017
5 Quyết định kiện toàn BCĐ XD NTM xã Bình Đào
Số/Ký hiệu: 52-QĐ/ĐU ; Người ký: Bí thư Đảng ủy
Đã xem: 519 lượt

05/05/2017
6 Quyết định thành lập Ban phát triển xây dựng NTM các thôn
Số/Ký hiệu: 208,209,201,211/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịchUBND
Đã xem: 504 lượt

26/10/2016

UBND Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Tổ 8 – Thôn Phước Long – Xã Bình Đào – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3 874530 - Fax: 02353874530 - Mail: binhdao.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày